One-Run?

Vad är ”One-Run” (redigerad) Master?

Vad är PQ-kodning?

Vi får den här frågan rätt ofta och det visar sig att många, felaktigt, tror att ”färdigmixad” är lika med ”färdigredigerad” och blir förvånade över extra kostnader som debiteras för överföring av deras master till kopieringsmaster (MC) eller glasmaster (CD). Uttrycket ”one-run” kommer från engelska (det officiella språket i den här branschen) och används när kundens master (DAT eller analogt band) kan överföras till MC eller CD precis som den är, alltså med rätt låtordning, pauser, nivåer, balans, (vänster/höger), etc… fri från ”klicks”, ”pops” och andra främmande ljud och med snygga fadeouts (nedtoningar).

Beträffande, så kallade, ”dynamiken” och proportioner mellan diskant, mellan-register och bas borde materialet vara anpassat till ”verkligheten” så att MC eller CD kan lyssnas och njutas av alla sorts lyssnare i de flesta miljöer. Man ska kunna, till exempel, kopiera CD till kassett utan risk för distorsion i diskanten eller lyssna till musiken på en behaglig ljudnivå utan att springa fram och tillbaka och korrigera volymen mellan låtarna!

Mixerbord

Vår erfarenhet visar att man, mycket sällan, får en riktig ”one-run” master i de flesta fall måste någon form av ingrepp i materialet göras för att utnyttja ljudkapaciteten av både MC och CD till 100%. Det är vi som, till slut, måste ta ansvar för hur den slutgiltiga produkten låter och bedömer om din master uppfyller de tekniska normerna som krävs av alla moderna MC/CD produktioner idag. Så varje gång vi säger att extra redigering behövs kan du vara säker att det är för dig och din produktions bästa.

Några tips !

Master mixad på analog bandspelare

– Försök att spela in på 38 cm/sek (2 spår stereo) och ange alltid: antal låtar, deras ordning och speltider samt inspelningskorrektion som din bandspelare använder – NAB eller CCIR/IEC ( kolla i manualen).

Master mixad på DAT-bandspelare

– Lyssna på bandet efter mixningen och kolla eventuella drop-outs. Ta inte för givet att det som du lyssnar på när du mixar är det som har verkligen hamnat på DAT-bandet (speciellt när en ”konsument” DAT-bandspelare och band används). Försök att ID-markera alla låtar (som ska vara med) och ange antalet, spel- ordning och tider.

Tape recorder– Undvik för höga inspelningsnivåer (gärna 2-3 dB lägre än din max nivå på bandspelaren). Undvik även blankt, Oinspelat (utan tidskod), utrymme mellan låtarna. Om det är möjligt använd alltid 44.1 kHz samplingsfrekvens (som är standard CD format) istället för 48 kHz (framför allt blanda inte samplings-frekvenserna på samma master) annars måste din master konverteras (analogt eller digitalt) och ibland kan det innebära en viss försämring av kvalité.

– Kom ihåg starta aldrig inspelningen från början av bandet låt det rulla minst 30-40 sekunder (då minskar risken för så kallade drop-outs). Starta inspelningen och vänta 2-3 sekunder innan du släpper på materialet annars löper du risken att tappa låtens början. Samma princip gäller att stoppa bandet efter fadeout.

– Och sist, men inte minst, försök alltid att skicka ORIGINALET till oss. Varje form av kopian (utan riktig professionell utrustning ), även digital (oavsett vad som sägs), skapar chansen för att göra fel!