Försäljningsvillkor

 • Audiomix öppettider är måndag till fredag, 09.00-15.00, lunch 12.00-13.00.
 • Alla priser exklusive frakt och moms.
 • Offert gäller 30 dagar från offert datum om inte annat anges.
 • Under/över leverans CD/DVD order kan under/över levereras upp till 6% vid 1000+ (+/­ 50 ex vid 500).
 • Allt material, även fotografier, DAT-­band, CD­R, disketter skall märkas med produktionsnummer. Försök alltid att skicka originalmaster, gör därför en säkerhetskopia. Originalmaster returneras till kund efter leverans.
 • Upphovsrätt och nCb anmälan Audiomix har avtal med nCb som reglerar att all vår produktion anmäls till nCb. Det är kundens ansvar att upphovsrättslagen uppfylls.
 • Leveranstiden är 3 till 4 veckor från godkännande av layout och prov­-CD/DVD
 • Frakter debiteras kunden
 • Transportskador och förekommet gods skall omedelbart anmälas till transportföretaget. Förekommer eller skadas varor då de returneras till oss är kunden ansvarig.
 • Vid fel och brister skall reklamation ske genast med noggrann specifikation om felet. Retur av varor kan ske efter överenskommelse med Audiomix. Kunden är skyldig att erlägga full betalning av fakturan. Eventuella reklamationer berättigar inte kunden att innehålla betalning av faktura helt eller delvis. I förkommande fall krediteras kunden efter överenskommelse och eventuellt överskott betalas tillbaka.
 • Betalningsvillkor: 80% förskottsbetalning och resterande vid leverans, eller enligt överenskommelse.
 • Kunden äger inte rätt till ersättning för försenad, fördyrad eller utebliven leverans utom vår kontroll. Audiomix förbehåller sig rätten att avbryta uppdrag där vi bedömer att uppdragsgivaren bryter mot gällande lag liksom uppdrag med moraliskt och etiskt tvivelaktigt innehåll. Rätt till ändringar förbehålls.