Layout

Normer för CD bok (Booklet)

Normer för CD bok (Booklet)

Normer för baksides ilägg (Inlay)

Normer för baksides ilägg (Inlay)

Normer för CD label

Normer för CD label

Normer för Carton Sleeve

Normer för Carton Sleeve

Normer för CD Slim-Line

Normer för CD Slim-Line

För andra format, kontakta Audiomix för mer information!!