One-Run?

Vad är ”One-Run” (redigerad) Master?

Vad är PQ-kodning?

Vi får den här frågan rätt ofta och det visar sig att många, felaktigt, tror att ”färdigmixad” är lika med ”färdigredigerad” och blir förvånade över extra kostnader som debiteras för överföring av deras master till glasmaster (CD). Uttrycket ”one-run” kommer från engelska (det officiella språket i den här branschen) och används när kundens master (DAT eller analogt band) kan överföras CD precis som den är, alltså med rätt låtordning, pauser, nivåer, balans, (vänster/höger), etc… fri från ”klicks”, ”pops” och andra främmande ljud och med snygga fadeouts (nedtoningar).

Beträffande, så kallade, ”dynamiken” och proportioner mellan diskant, mellan-register och bas borde materialet vara anpassat till ”verkligheten” så att CD kan lyssnas och njutas av alla sorts lyssnare i de flesta miljöer. Man ska kunna lyssna till musiken på en behaglig ljudnivå utan att springa fram och tillbaka och korrigera volymen mellan låtarna!

Mixerbord

Vår erfarenhet visar att man, mycket sällan, får en riktig ”one-run” master i de flesta fall måste någon form av ingrepp i materialet göras för att utnyttja ljudkapaciteten av CD till 100%. Det är vi som, till slut, måste ta ansvar för hur den slutgiltiga produkten låter och bedömer om din master uppfyller de tekniska normerna som krävs av alla moderna CD produktioner idag. Så varje gång vi säger att extra redigering behövs kan du vara säker att det är för dig och din produktions bästa.